Există alți doi termeni similari cu termenul Internet:

Intranet este un termen utilizat deseori pentru a face referire la o conexiune privată de LAN-uri și WAN-uri care aparțin unei organizații, și este proiectată pentru a fi accesibilă doar de către membrii și angajații organizației sau de cei cu autorizație. Intranet-ul se bazează de obicei pe internet, care este obicei accesibil doar din cadrul organizației.

Organizațiile pot publica pagini web într-un internet despre evenimente interne, sănătate și politici de siguranță, newsletter-e și directoare cu numerele de telefon ale membrilor din staff. De exemplu, școlile pot avea intranet care să includă informații cu privire la orar, programa de învățământ și forumuri de discuție. De obicei, Intranet-ul ajută la eliminarea documentațiilor și crește fluxul de lucru. Intranet-ul poate fi accesibil staff-ului care lucrează în afara organizației folosind conexiuni sigure la rețeaua internă.

O organizație ar putea folosi un extranet pentru a furniza acces sigur persoanelor care lucrează în diferite organizații, dar sunt necesare date ale companiei. Exemple de extranet: