Pregătirea Transportării

După ce este adăugată adresarea IP, pachetul este trimis la layer-ul de acces la rețea pentru generarea datelor pe mediu, așa cum se arată în figură. Pentru ca asta să se întâmple, layer-ul de acces la rețea trebuie să pregătească mai întâi pachetul pentru transmitere plasându-l într-un frame cu un header și un sufix. Acest frame include adresa fizică a hostului sursă, precum și adresa fizică a următorului hop din calea către destinația finală. Acest lucru este echivalent cu Layer 2 sau funcționalitatea layer-ului data link a modelului OSI. Layer 2 se ocupă de livrarea mesajelor într-o singură rețea locală. Adresa Layer-ului 2 este unică în rețeaua locală și reprezintă adresa echipamentului final din mediul fizic. Într-un LAN care folosește Ethernet, această adresă se numește adresă MAC. Atunci când layer-ul de acces la rețea a pregătit frame-ul cu adresele de destinație și sursă, se codifică frame-ul în biți, iar apoi în pulsuri electrice sau lumini care sunt trimise în mediul de rețea.

Transportarea Datelor

Datele sunt transportate prin internetwork, care este format din mediu și echipamentele intermediare. Pe măsură ce mesajul încapsulat este transmis prin rețea, acesta poate traversa diferite medii de rețea și tipuri de rețea. Layer-ul de acces la rețea specifică tehnicile de plasare a frame-ului pe și de pe fiecare mediu, fenomen cunoscut și ca metodă de control a accesului la mediu.

Dacă hostul de destinație se află în aceeași rețea ca și hostul sursă, pachetul este livrat între cele două hosturi din mediul local fără a avea nevoie de un router. În orice caz, dacă hostul de destinație și hostul sursă nu se află în aceeași rețea, pachetul poate fi transportat prin multe rețele sau prin multe tipuri diferite de mediu, prin intermediul mai multor routere. Pe măsură ce traversează rețeaua, informația conținută în acest frame nu este alterată.

La granița fiecărei rețele locale, un echipament de rețea intermediar, de obicei un router, decapsulează frame-ul pentru a citi adresa hostului de destinația aflată în header-ul pachetului. Routerele folosesc porțiunea identificatorului de rețea a acestei adrese pentru a determina ce cale să utilizeze pentru a accesa hostul de destinație. Atunci când calea este determinată, routerul încapsulează pachetul într-un frame nou și îl trimite la următorul hop din calea sa către echipamentul final de destinație.