Atunci când vă gândiți la securitatea rețelei sau chiar a calculatorului, ați putea să vă imaginați atacatori care exploatează vulnerabilitățile de software. O vulnerabilitate la fel de importantă este securitatea fizică a echipamentelor, așa cum se arată în figură. Un atacator poate împiedica utilizarea resurselor rețelei, dacă acestea pot fi compromise din punct de vedere fizic.

Cele patru clase de amenințări fizice sunt:

Unele din aceste probleme trebuie rezolvate cu o politică organizațională. Unele din acestea reprezintă subiectul unui bun management al organizației.