Una din cele mai eficiente de instrumente pentru depanarea și monitorizarea performanței rețelei este sabilirea unui nivel de referință. Un nivel de referință este un proces de studiere al rețelei la intervale regulate folosit pentru a vă asigura că rețeaua funcționează așa cum trebuie. Un nivel de referință constă în mai mult de un singur raport care detaliază starea fizică a rețelei într-un anumit punct din timp. Realizarea unui nivel de referință pentru performanța rețelei este îndeplinită într-o perioadă de timp. Măsurând performanța la momente diferite de timp (Figurile 1 și 2) vă va ajuta să vă creați o mai bună impresie despre întreaga performanță a rețelei.

Rezultatul comenzilor rețelei poate contribui cu date la nivelul de referințe al rețelei.

O metodă de început pentru un nivel de referință este copierea și lipirea rezultatelor unei comenzi ping, trace sau a alteia într-un fișier text. Aceste fișiere text pot fi înregistrate în timp cu data lor și salvate într-o arhivă pentru consultarea ulterioară.

O utilizare a informațiilor stocate este compararea rezultatelor în timp (Figura 3). Împreună cu elementele ce trebuie luate în considerare sunt și mesajele de eroare și timpii de răspuns de la host la host. Dacă există o creștere considerabilă în timpii de răspuns, ar putea exista o problemă de latență.

Importanța creării de documente nu poate fi accentuată suficient. Verificarea conectivității între hosturi, problemele de latență și rezolvarea problemelor identificate pot ajuta un administrator de rețea să mențină funcționarea unei rețele cât de eficient se poate.

Rețelele companiei ar trebuie să aibă niveluri de referință extensivă, mai extensive decât cele ce pot fi descrise în acest curs. Instrumentele software profesionale sunt disponibile pentru stocarea și menținerea informațiilor cu pvivire la nivelul de referință. În acest curs, descriem doar tehnicile de bază și discutăm despre scopurile nivelului de referință.

Cele mai bune practici pentru procesele nivelului de referință pot fi găsite aici.

Capturarea rezultatului comenzii ping poate fi realizată din prompt-ul IOS, așa cum se arată în Figura 4.