Această activitate este proiectată pentru a vă ajuta să depanați probleme de conectivitate ale rețelei folosind comenzi de urmărire a rutelor de la sursă la destinație. Vi se cere să examinați rezultatul lui tracert (comandă Windows) și traceroute (comandă IOS) pe măsură ce pachetele traversează rețeaua și să determinați cauza unei probleme de rețea. După ce problema este corectată, folosiți comenzile tracert și traceroute pentru a verifica gradul de completare.

Instrucțiuni pentru Packet Tracer - Testare Conectivității folosind Traceroute

Packet Tracer - Testare Conectivității folosind Traceroute - PKA