Acest video arată navigația prin intermediul comenzilor CLI diferite ale unui router și switch folosind Cisco IOS.