Structura Comenzii de bază din IOS

Un echipament cu IOS suportă mai multe comenzi. Fiecare comandă IOS are un format sau o sintaxă specifică și poate fi executată în modul corespunzător. Sintaxa generală pentru o comandă este comanda urmată de orice cuvânt cheie sau argument corespunzător. Unele comenzi includ un subset de cuvinte cheie și argumente care asigură funcționalitate adițională. Comenzile sunt utilizate pentru a executa o acțiune, iar cuvintele cheie sunt utilizate pentru a identifica unde sau cum să se execute comanda.

Așa cum se arată în Figura 1, comanda este cuvântul/cuvintele inițial (e) introduse în linia de comandă urmată de prompt. Comenzile nu sunt case-sensitive. Comanda este urmată de unul sau mai multe cuvinte cheie și argumente. După intrarea fiecărei comenzi complete, inclusiv cuvinte cheie și argumente, apăsați pe tasta Enter pentru a da comanda către interpretorul de comenzi.

Cuvintele cheie descriu parametrii specifici în interpretorul comenzii. De exemplu, comanda show este utilizată pentru a afișa informația despre echipament. Această comandă are diferite cuvinte cheie care trebuie folosite pentru a stabili ce rezultat trebuie afișat. De exemplu:

Switch# show running-config

Comanda show este urmată de cuvântul cheie running-config. Cuvântul cheie specifică faptul conform căruita configurarea existentă va fi afișată ca output.

Convențiile Comenzilor IOS

O comandă poate avea una sau mai multe argumente. Spre deosebire de un cuvânt cheie, un argument nu este un cuvânt cheie. Un argument este o valoarea sau variabilă definită de utilizator. Pentru a determina cuvintele cheie și argumentele necesare unei comenzi, consultați sintaxa comenzii. Sintaxa furnizează modelul sau formatul care trebuie utilizat atunci când se introduce o comandă.

Sintaxa pentru utilizarea comenzii de descriere este: description este:

Switch(config-if)# description string

Așa cum se arată în Figura 2, textul care are caractere îngroșate indică cuvinte cheie și comenzi pe care le introduceți literal, așa cum se arată, iar textul italic indică un argument pentru care furnizați o valoare. Pentru comanda description , argumentul este o valoarea string. Valoarea string poate fi orice text care are maxim 80 de caractere.

Așadar, atunci când se aplică o descriere unei interfețe cu comanda description introduceți o linie precum:

Switch(config-if)# description MainHQ Office Switch

Comanda este description și argumentul definit de utilizator este MainHQ Office Switch.

Următoarele exemple demonstrează unele convenții folosite pentru a documenta și folosi comenzile IOS.

Pentru ping :

Sintaxa:

Switch> ping IP-address

Exemple cu valori:

Switch> ping 10.10.10.5

Comanda este ping iar argumentul definit de utilizator este 10.10.10.5.

Similar, sintaxa pentru introducerea comenzii traceroute este:

Sintaxa:

Switch> traceroute IP-address

Exemple cu valori:

Switch> traceroute 192.168.254.254

Comanda este traceroute iar argumentul definit de utilizator este 192.168.254.254.