Verificarea Sintaxei Comenzilor

Atunci când este lansată o comandă apăsând Enter, interpretorul liniei de comandă parcurge comanda de la stânga la dreapta pentru a determina ce acțiune este solicitată. În general, IOS furnizează doar feedback negativ, așa cum se arată în Figura 1. Dacă interpretorul înțelege comanda, acțiunea solicitată este executată și CLI returnează prompt-ul corespunzător. În orice caz, dacă interpretorul nu poate înțelege comanda introdusă, va furniza feedback descriind ce este greșit cu comanda.

Figura 2 arată trei tipuri principale de mesaje de eroare:

Comanda clock set este o comandă IOS ideală pentru experimentarea mesajelor de ajutor pentru verificarea sintaxei comenzilor așa cum se arată în Figura 1. Figura 2 furnizează ajutor pentru cele trei tipuri de mesaje de erori.