Pentru a securiza accesul la acest mod, folosiți comanda enable secret password . O variantă mai veche și mai puțin sigură a acestei comenzi este comanda enable password password . Deși oricare din aceste comenzi poate fi folosită pentru a stabili autentificarea înainte ca accesul modul EXEC privilegiat să fie permis, este recomandată utilizarea comenzii enable secret . Comanda enable secret asigură o securitate crescută deoarece parola este criptată.

Exemple de comenzi pentru a seta parole:

Switch(config)# enable secret class

Exemplul din figură ilustrează modul în care o parolă nu este solicitată atunci când se folosește pentru prima dată comanda enable . Apoi, comanda enable secret class este configurată și accesul la EXEC privilegiat este securizat. Observați că din motive de securitate, parola nu este afișată atunci când este introdusă.