Deși solicitarea parolelor este o modalitate de a păstra persoanele neautorizate în afara rețelei, este vital să furnizăm o metodă prin care să declarăm că doar personalul autorizat ar trebui să aibă acces la echipament. Pentru a face asta, adăugați un output la echipament.

Banner-ele pot fi o parte importantă pentru un proces legal în cazul în care cineva este pus sub urmărire penală din cauză că a pătruns într-un echipament. Unele sisteme legale nu permit urmărirea penală sau monitorizarea utilizatorilor, decât dacă este vizibilă o notificare.

Conținutul exact al unui banner depinde de legile locale și politicile companiei. Acestea sunt câteva exemple de informație ce poate fi incusă într-un banner.

Deoarece banner-ele pot fi văzute de oricine care încearcă să se autentifice, mesajul trebuie compus cu mare atenție. Orice formulare care implică faptul că o autentificare este invitată sau bine primită nu este corectă. Dacă o persoană întrerupe rețeaua după ce a obținut accesul neautorizat, ar putea fi dificil de demonstrat că el este răspunzător de acest fapt dacă există aparența unei invitații.

Realizarea benner-elor este un proces simplu, în orice caz, acestea ar trebui folosite corespunzător. Atunci când un banner este utilizat, nu ar trebui niciodată să ureze bun venit cuiva pentru a accesa un echipament. Ar trebui să detalieze că doar personalul autorizat are permisiunea să acceseze acel echipament. Banner-ul poate include și închideri programate ale sistemului și alte informații care afectează utilizatorii rețelei.

IOS furnizează mai multe tipuri de bannere. Un banner des întâlnit este mesajul zilei (MOTD). Este utilizat de obicei pentru notificări legate deoarece este afișat la toate terminalurile conectate.

Configurați MOTD utilizând comanda banner motd din modul de configurare global.

Comanda banner motd necesită utilizarea delimitatorilor pentru a identifica conținutul mesajului de pe banner. Comanda banner motd este urmată de un spațiu și de un caracter de delimitare. Apoi, una sau mai multe linii de text sunt introduse pentru a reprezenta mesajul banner-ului. O a doua apariție a caracterului de delimitare denotă sfârșitul mesajului. Caracterul de delimitare poate fi orice caracter, atâta timp cât nu apare în mesaj. Din acest motiv, sunt utilizate simboluri ca "#".

Sintaxa de configurare pentru MOTD, din modul de configurare global este:

Switch(config)# banner motd # message #

Atunci când comanda este executată, banner-ul va fi afișat pentru toate încercările de acces la echipament până când banner-ul va fi îndepărtat.

Exemplul din figură ilustrează un banner configurat cu simbolul de delimitare "#". Observați modul în care este afișat bannerul la accesarea switchului.