Utilizarea adreselor IP, fie că sunt IPv4 sau IPv6 reprezintă modalitatea principală prin care echipamentele se pot localiza între ele și stabilesc comunicarea în Internet. De fapt, în orice internetwork, adresele IP sunt esențiale pentru echipamente pentru a comunica de la sursă la destinație și invers.

Fiecare echipament final dintr-o rețea trebuie configurat cu adrese IP. Unele exemple de echipamente finale sunt:

Structura unei adrese IP este denumită notație cu virgulă în baza zecimală și este reprezentat cu patru numere zecimale între 0 și 255. Adresele IP sunt numere alocate unor echipamente individuale conectate la o rețea. Acestea sunt logice, deoarece furnizează informația cu privire la locația echipamentului.

Și masca de subrețea este necesară. Masca unei subrețele este un tip special de adresă IPv4 care, în combinație cu adresa IP, determină cărei subrețea a unei rețele mai mari aparține dispozitivul.

Adresele IP pot fi atribuite și porturilor fizice, dar și interfețelor virtuale ale echipamentelor. O interfață virtuală înseamnă că nu există un hardware fizic pe echipamentul asociat cu aceasta.