La nivel uman, unele reguli de comunicare sunt formale, iar altele sunt înțelese bazându-ne pe exercițiu și obicei. Pentru ca echipamentele să comunice cu succes, o suită de protocoale de rețea trebuie să descrie cu precizie condițiile și interacțiunile. Protocoalele de rețea definesc un format comun și un set de reguli pentru interschimbarea mesajelor între echipamente. Câteva protocoale de rețea cunoscute sunt IP, HTTP și DHCP.

Figura ilustrează protocoalele de rețea care descriu următoarele procese:

De exemplu, IP definește modul în care un pachet de date este trimis într-o rețea sau la o rețea aflată la distanță. Informația din protocolul IPv4 este transmisă într-un format specific astfel încât receptorul să îl poată interpreta corect. Acest lucru nu este cu mult diferit față de protocolul folosit pentru a adresa un plic la trimiterea unei scrisori. Informația trebuie să adere la un format cert sau scrisoare nu poate fi trimisă la destinație de oficiul poștal.