Modelul OSI descrie procesele de codificare, formatare, segmentare și încapsulare a datelor pentru transmisia în rețea. Layer-ul de rețea și data link sunt responsabile cu trimiterea datelor de la echipamentul sursă la echipamentul de destinație. Protocoalele de pe ambele layere conțin adresele de sursă și destinație, dar adresele lor au scopuri diferite.

Adresa de rețea

Layer-ul rețea sau Layer-ul 3, adresa logică conține informații necesare pentru a livra pachetul IP de la echipamentul sursă la cel destinație. Adresa IP a layer-ului 3 are două părți, prefixul rețelei și partea de host. Prefixul rețelei este folosit de routere pentru a înainta pachetul către rețeaua corespunzătoare. Partea de host este utilizată de ultimul router din cale pentru a livra pachetul către echipamentul de destinație.

Un pachet IP conține două adrese IP:

Adresa Data Link

Adresa fizică de Layer 2 sau Data Link are un rol diferit. Scopul acesteia este să trimită frame-ul de data link de la o interfață de rețea către altă interfață de rețea din aceeași rețea. Înainte ca un pachet IP să fie trimis prin intermediul unei rețele cablate sau wireless, acesta trebuie încapsulat într-un frame de data link astfel încât să poată fi transmis în mediul fizic, actuala rețea. LAN-urile Ethernet și wireless sunt două exemple de rețele care au medii fizice diferite, fiecare cu tipul său de protocol data link.

Pachetul IP este încapsulat într-un frame de data link pentru a fi trimis către rețeaua de destinație. Adresele data link ale sursei și ale destinației sunt adăugate, așa cum se arată în figură: