Dar care sunt rolurile adresei layer-ului rețea și a layer-ului data link atunci când un echipament comunică cu un echipament într-o rețea remote? În acest exemplu, avem un calculator client, PC1, care comunică cu un server, numit Web Server, într-o rețea IP diferită.

Adresele de rețea

Adresele IP indică adresele de rețea și de echipament ale sursei și destinației. Atunci când expeditorul unui pachet se află într-o rețea diferită de destinatar, adresele IP sursă și destinație vor reprezenta hosturile din diferite rețele. Acest lucru va indica porțiunea de rețea a adresei IP de pe hostul de destinație.

Adresele de Data Link

Atunci când expeditorul și destinatarul pachetului IP se află în rețele diferite, frame-ul de data link al Ethernet-ului nu poate fi trimis direct către hostul de destinație deoarece hostul nu este accesibil în mod direct în rețea expeditorului. Frame-ul Ethernet trebuie trimis către un alt echipament cunoscut ca router sau gateway default. În exemplul dumneavoastră, gateway-ul default este R1. R1 are o interfață și o adresă IP care se află în aceeași rețea ca și PC1. Acest lucru îi permite lui PC1 să acceseze în mod direct router-ul.

Adresa MAC de destinație - Atunci când echipamentul receptor se află într-o rețea diferită față de echipamentul transmițător, aceasta este adresa MAC Ethernet a gateway-ului default sau a router-ului. În acest exemplu, adresa MAC de destinație este adresa MAC a interfeței Ethernet a lui R1 care este atașată la rețeaua PC1, care este 11-11-11-11-11-11.

Frame-ul Ethernet cu pachetul IP încapsulat poate fi acum transmis către R1. R1 înaintează pachetul către destinație, Web Server. Acest lucru poate însemna că R1 înaintează pachetul către un alt router sau direct către Web Server dacă destinația este într-o rețea conectată la R1.

Cum determină echipamentul transmițător adresa MAC a routerului?

Fiecare echipament cunoaște adresa IP a routerului prin intermediul adresei de gateway default configurată în setările sale TCP/IP. Adresa de gateway default este adresa interfeței routerului conectată la aceeași rețea locală ca și echipamentul sursă. Toate echipamentele din rețeaua locală folosesc adresa gateway-ului default pentru a trimite mesaje către router. După ce hostul află adresa IP a gateway-ul default, acesta poate folosi ARP pentru a determina adresa MAC a gateway-ului default. Adresa MAC a gateway-ului default este apoi plasată în frame.