Spre deosebire de layerele superioare ale suitei TCP/IP, protocoalele layer-ului data link nu sunt în general deficinite de RFC-uri (Request for Comments). Deși IETF (Internet Engineering Task Force) păstrează protocoalele și serviciile funcționale pentru suita de protocoale TCP/IP din layerele superioare, IETF nu definește funcțiile și funcționarea pentru acel model al layer-ului de acces la rețea.

Serviciile și specificațiile layer-ului data link sunt definite de mai multe standarde în funcție de o varietate de tehnologii și medii în care sunt aplicate protocoalele. Unele din aceste standarde integrează serviciile Layer-ului 1 și 2.

Serviciile și protocoalele funcționale ale layer-ului data link sunt descrise :

Organizațiile din domeniul ingineriei care definesc standardele și protocoalele libere care se aplică layer-ului data link includ:

Tabelul din figură evidențiază câteva organizații de standardizare și câteva din protocoalele mai importante ale layer-ului data link.