O topologie logică cu acces multiplu permite unui număr de noduri să comunice folosind același mediu partajat. Datele de la un signur nod pot fi plasate pe mediu la orice moment. Fiecare nod vede toate frame-urile care sunt pe mediu, dar doar nodul căruia i s-a adresat frame-ul procesează conținutul acestuia.

Având mai multe noduri care partajează accesul la mediu este nevoie de o metodă de control a accesului la mediu din data link pentru a regla transmisia de date și pentru a reduce coliziunile între semnale diferite.

Dați Play pentru a vedea modul în care nodurile accesează mediul într-o topologie cu acces multiplu.