Într-un mediu de acces controlat, rețeaua accesează pe rând, secvențial, mediul. Dacă un echipament final nu are nevoie să acceseze mediul, atunci oportunitatea trece la următorul echipament final. Acest proces este facilitat de utilizarea unui jeton. Un echipament final solicită jetonul și plasează un frame în mediu, nici un alt echipament nu poate face asta până când frame-ul nu a sosit la destinație și a fost procesat de destinație, eliberând jetonul.

Notă:Această metodă este cunoscută și ca acces programat sau determinist.

Deși accesul controlat este ordonat și asigură un transfer predictibil, metodele deterministe pot fi ineficient deoarece un echipament trebuie să își aștepte rândul înainte de a folosi mediul.

Exemplele de acces controlat includ:

Notă:Ambele metode sunt considerate învechite.

Figura ilustrează următoarele: