Într-o topologie logică de tip inel, fiecare nod primește un frame. Dacă frame-ul nu este adresat nodului, nodul pasează frame-ul la următorul nod. Acest lucru permite inelului să folosească o tehnică de control a accesului la mediu controlat denumită pasarea jetonului.

Nodurile dintr-o topologie logică de tip inel șterg frame-ul de pe inel, examinează adresa și îl trimit mai departe dacă nu este adresat pentru acel nod. Într-un inel, toate nodurile din inel (cuprinse între nodul sursă și cel destinație) examinează frame-ul.

Există mai multe tehnici de control al accesului mediu care ar putea fi utilizate într-un inel logic, în funcție de nivelul necesar al controlului. De exemplu, doar un frame este transportat la un anumit moment de timp de către mediu. Dacă nu este transmis, un semnal (jeton) poate fi înlocuit pe mediu și un nod poate doar plasa un frame de date pe mediu atunci când are jetonul.

Amintiți-vă că layer-ul data link vede o topologie logică de tip inel. Topologia actuală de cablare ar putea fi o altă topologie.

Dați Play pentru a vedea modul în care nodurile accesează mediul într-o topologie logică de tip inel.