Switchurile folosesc adresele MAC pentru a direcționa comunicațiile de rețea în interiorul lor către portul corespunzător spre nodul de destinație. Interiorul switchului este reprezentat de circuitele integrate și de programarea acestora care permite controlul căilor de date către switch. Pentru ca un switch să știe ce port să utilizeze pentru a transmite un frame unicast, trebuie mai întâi să învețe ce noduri există pe fiecare din porturile sale.

Un switch determină modul de gestionare a frame-urilor sosite folosind tabela sa de adrese MAC. Un switch contruiește tabelul său de adrese MAC prin înregistrarea adreselor MAC ale nodurilor conectate la fiecare din porturile sale. Atunci când o adresă MAC pentru un anumit nod de pe un anumit port este înregistrată în tabelul de adrese, switchul știe să trimită traficul destinat acelui nod pe portul asociat acelui nod pentru transmisii ulterioare.

Atunci când un frame de sosire este primit de un switch și conține o adresă MAC de destinație care nu este în tabel, switch-ul trimite frame-ul către toate porturile, cu excepția portului la care a fost primit. În momentul când nodul destinație răspunde, switchul înregistrează adresa MAC a nodului în tabelul de adrese din câmpul adresei sursei a frame-ului. În rețelele cu mai multe switchuri interconectate, tabelele cu adresa MAC înregistrează mai multe adrese MAC pentru porturile ce conectează switchurile ce reflectă orizontului dincolo de nod. De obicei, porturile switchului utilizate pentru a interconecta două switchuri au mai multe adrese MAC înregistrate în tabelul cu adrese MAC.

Pentru a vedea modul în care funcționează, vizualizați fiecare pas din Figurile 1-6.

Următoarele descriu acest proces:

Pasul 1. Switchul primește un frame de broadcast de la PC1 pe Port1.

Pasul 2. Switchul introduce adresa MAC a sursei și portul switchului care a primit frame-ul în tabela MAC.

Pasul 3. Deoarece adresa de destinație este un broadcast, switchul trimite frame-ul către toate porturile, cu excepția portului pe care s-a primit frame-ul.

Pasul 4. Echipamentul de destinație răspunde la broadcast cu un frame unicast adresat la PC1.

Pasul 5. Switchul introduce adresa MAC a sursei a lui PC2 și numărul portului de pe portului switchului care a primit frame-ul în tabela MAC. Adresa de destinație a frame-ului și portul său asociat se află în tabela MAC.

Pasul 6. Swtichul poate acum trimite frame-ul între echipamentele sursă și destinație fără a inunda, deoarece are intrări în tabela MAC care identifică porturile asociate.

Notă:Tabelul de adrese MAC este uneori denumit ca tabelul CAM (content addressable memory). În timp ce denumirea de tabel CAM este foarte frecventă, pentru acest curs o vom denumi ca tabela adresei MAC.