Layer-ul Rețea sau Layerul 3 al modelului OSI asigură servicii pentru a permite echipamentelor finale să interschimbe date în rețea. Pentru a îndeplini acest transport de la un capăt la celălalt, layer-ul rețea folosește patru procese de bază:

Spre deosebire de layer-ul transport (Layer-ul 4 al modelului OSI) care gestionează transportul datelor între procesele existente pe fiecare host, protocoalele layer-ului rețea specifică structura pachetului și procesarea utilizate pentru a transporta datele de la un host la altul. Operarea fără a ține cont de datele conținute în fiecare pachet permite nivelului rețea să transmită pachete pentru mai multe tipuri de transmisiuni între mai multe dispozitive.

Animația din figură demonstrează interschimbarea datelor.