IP încapsulează sau împachetează segmentul layer-ului transport adăugând un header IP: Acest header este utilizat pentru a livra pachetul către hostul de destinație. Header-ul IP rămâne la locul lui în timpul în care pachetul părăsește layer-ul rețea al hostului sursă până când sosește la layer-ul rețea al hostului destinație.

Figura 1 arată procesul de realizare pentru PDU-ul layer-ului transport. Figura 2 arată procesul subsecvent pentru crearea PDU-ului layer-ului rețea.

Procesul de încapsulare a datelor layer cu layer permite serviciilor de pe diferite layere să dezvolte și să scaleze fără a afecta ale layere. Asta înseamnă că segmentele layer-ului transport pot fi împachetate de IPv4 sau IPv6 sau orice alt protocol nou care s-ar putea dezvolta în viitor.

Routerele pot implementa aceste protocoale diferite ale layer-ului rețea pentru a funcționa simultan într-o rețea de la și către diferite hosturi. Rutarea efectuată de aceste echipamente intermediare ia în considerare doar conținuturile header-ului pachetului care încapsulează segmentul. În toate cazurile, porțiunea de date a pachetului care este PDU-ul layer-ului transport încapsulat rămâne nemodificată în timpul proceselor layer-ului rețea.