Pe un host cu Windows, comenzile route print sau netstat -r pot fi utilizate pentru a afișa tabela de rutare a hostului. Ambele comenzi generează același rezultat. Rezultatul poate părea copleșitor la început, dar este simplu de înțeles.

Introducerea comenzii netstat -r sau a comenzii echivalente route print afișează 3 secțiuni cu privire la conexiunile de rețea TCP/IP curente:

Notă:Rezultatul comenzii variază, în funcție de modul în care hostul este configurat și de tipurile de interfață.

Figura afișează secțiunea cu Tabela de Rute IPv4 a rezultatului. Observați că rezultatul este împărțit în 5 coloane care identifică: