Urmărirea Conversațiilor Individuale

Layer-ul transport urmărește fiecare conversație individuală care călătorește între o aplicație sursă și una de destinație, separat. Un host poate avea mai multe aplicații care comunică în rețea în mod simultan. Fiecare din aceste aplicații comunică cu una sau mai multe aplicații pe unul sau mai multe hosturi. Este responsabilitatea layer-ului transport să mențină și să urmărească aceste conversații multiple.

Segmentarea Datelor și Reasamblarea Segmentelor

Datele trebuie să fie pregătite pentru a fi trimise în mediu sub forma unor piese ce pot fi gestionate. Majoritatea rețelelor au o cantitate de date limită ce poate fi inclusă într-un singur pachet. Protocoalele layer-ului transport au servicii care segmentează datele aplicației în blocuri de date de dimensiuni corespunzătoare (Figura 2). Acest serviciu include încapsularea cerută pe fiecare piesă de date. Este adăugat la fieacare bloc de date un header folosit pentru reasamblare. Acest header este utilizat pentru a urmări stream-ul de date.

La destinație, layer-ul transport trebuie să poată reconstrui piesele de date într-un stream complet de date care este util layer-ului aplicație. Protocoalele layer-ului transport descriu modul în care informația din header-ul transport este utilizată pentru a reasambla datele în stream-uri ce vor fi pasate layer-ului aplicație.

Identificarea Aplicațiilor

Pot exista mai multe aplicații sau servicii care să se execute pe fiecare host din rețea. Pentru a transmite stream-urile de date la aplicațiile corespunzătoare, layer-ul transport trebuie să identifice aplicația țintă (Figura 3). Pentru a realiza asta, layer-ul transport alocă un identificator pentru fiecare aplicație. Acest identificator este denumit număr de port. Fiecare proces software care are nevoie să acceseze rețeaua primește un număr de port unic în acel host. Layer-ul transport folosește porturi pentru a identifica aplicația sau serviciul.