Un capitol anterior a explicat modul în care PDU-urile (protocol data units) sunt construite prin transmiterea datelor de la o aplicație către layere diferite, pentru a realiza un PDU care este apoi transmis în mediu. La hostul de destinație acest proces este inversat până când datele pot fi pasate aplicației.

Unele aplicații transmit cantități mari de date, în unele cazuri chiar mai mulți gigabytes. Nu ar fi practică trimiterea datelor într-o singură tranșă foarte mare. Nici un alt trafic de rețea nu ar putea fi transmis în timp ce datele erau salvate. O parte mare de date ar putea să se transmită chiar și în câteva ore. În plus, dacă au existat erori, întregul fișier de date se va pierde sau va trebui retrimis. Echipamentele de rețea nu ar avea memorii tampon suficient de mari pentru a stoca o cantitate așa de mare de date în timpul transmiterii sau primirii. Limita variază în funcție de tehnologia de rețea și de mediul fizic utilizat.

Împărțirea aplicațiilor de date în segmente se asigură că datele sunt transmise în limitele mediului și că datele din aplicații diferite pot fi multiplexate în mediu.

TCP și UDP Gestionează în mod Diferit Segmentarea

Așa cum se arată în figură, fiecare header al segmentului TCP conține un număr de secvență ce permite funcțiilor layer-ului transport de pe hostul de destinație să reasambleze segmentele în ordinea în care au fost transmise. Astfel, se asigură faptul că aplicația de destinație are datele în forma exactă pe care a intenționat-o expeditorul.

Deși serviciile care folosesc UDP urmăresc și conversațiile între aplicații; acestea nu sunt preocupate de ordinea în care a fost transmisă informația sau cu menținerea unei conexiuni. Nu există nici un număr de secvență în header-ul UDP. UDP este un design simplu care generează mai puțină încărcare decât TCP, ceea ce duce la un rezultat rapid al datelor.

Informația poate sosi într-o ordine diferită decât cea în care a fost transmisă, deoarece pachetele diferite pot urma căi diferite în rețea. O aplicație care folosește UDP trebuie să tolereze faptul că datele pot să nu sosească în ordinea în care au fost trimise.