În header-ul fiecărui segment sau datagramă, există un port sursă și unul de destinație. Numărul portului sursă este numărul pentru această comunicație asociată cu aplicația originală din hostul local. Așa cum se arată în figură, numărul portului de destinație este numărul pentru această comunicație asociată cu aplicația de destinație de pe hostul remote.

Atunci când un mesaj este livrat folosind TCP sau UDP, protocoalele și serviciile solicitate sunt identificate de un număr de port. Un port este un identificator numeric din cadrul fiecărui segment utilizat pentru a urmări anumite conversații și servicii de destinație solicitate. Fiecare mesaj pe care îl trimite o gazdă conține sursa, dar și portul destinație.

Portul de destinație

Clientul plasează un număr al portului de destinație în segment pentru a spune serverului de destinație ce serviciu este solicitat. De exemplu, portul 80 se referă la HTTP sau serviciul de web. Atunci când un client specifică portul 80 în portul de destinație, serverul care primește mesajul știe că sunt solicitate serviciile de web. Un server poate oferi mai mult de un serviciu simultan. De exemplu, un server poate oferi servicii de web pe portul 80 în același timp în care oferă și stabilirea conexiunii FTP pe portul 21.

Port sursă

Numărul portului sursă este generat aleator de echipamentul expeditor pentru a identifica o conversație între cele două echipamente. Acest lucru permite apariția simultană a mai multor conversații Cu alte cuvinte, un echipament poate trimite mai multe solicitări de serviciu HTTP către un server de web, în același timp. Conversațiile separate sunt urmărite în funcție de porturile sursă.