Procesele aplicațiilor se execută pe servere. Un singur server poate executa mai multe aplicații de procese în același timp. Aceste procese așteaptă până când un client inițializează comunicația cu o solicitare pentru informații sau de alte servicii.

Fiecare proces de aplicație de pe un server este configurat să utilizeze un număr de port, fie în mod implicit, fie manual de un administrator de sistem. Un server individual nu poate avea două servicii alocate aceluiași număr de port din aceleași servicii ale layer-ului transport. Un host care execută o aplicație de server de web și o aplicație de transfer de fișier nu pot fi configurate să folosească același port (de exemplu, portul 8080 din TCP). O aplicație de server activă alocată la un anumit port este considerată deschisă, ceea ce înseamnă că layer-ul transport acceptă și procesează segmentele adresate la acel port. Orice cerere adresată socket-ului corect este acceptată și datele sunt transmise aplicației serverului. Pot fi mai multe porturi deschise simultan pe un server, câte unul pentru fiecare aplicație activă a serverului. Este un lucru obișnuit pentru un server să asigure mai mult de un serviciu în același timp, cum ar fi un server de web sau FTP.

O modalitate de îmbunătățire a securității pe un server este restricționarea accesului la acele porturi asociate cu serviciile și aplicațiile care ar trebui să fie accesibile solicitanților autorizați.

Consultați Figurile 1-5 pentru a vedea alocarea tipică a porturilor sursă și de destinație în operațiunile client/server din TCP.