Folosind rezultatul unui software de analiză a protocolului, cum ar fi Wireshark, puteți examina funcționarea 3-way handshake-ului TCP:

Pasul 1: Clientul inițiator solicită o sesiune de comunicare client-server cu serverul.

Un client începe procesul de stabilire al conexiunii (handshake) din trei mesaje trimițând un segment cu câmpul secvenței de sincronizare setat indicând o valoare inițială în câmpul numărului secvenței din antet. Valoarea inițială pentru numărul de secvență, cunoscut ca ISN (initial sequence number) este aleasă aleator și este utilizată pentru a începe urmărirea fluxului de date de la client la server pentru această sesiune. ISN-ul din header-ul fiecărui segment crește cu 1 pentru fiecare octet de date trimise de la client la server, atâta timp cât conversația se continuă.

Așa cum se arată în figură, rezultatul unui analizator de protocol arată flag-ul de control SYN și numărul de secvență.

Flag-ul de control SYN este setat și numărul de secvență este 0. Deși analizatorul de protocol din grafic indică valorile relative pentru numerele de confirmare și secvență, valorile adevărate sunt numere binare de 32 biți. Figura arată cei patru octeți reprezentați în hexazecimal.