Pasul 3:Clientul inițiator confirmă sesiunea de comunicare server-client.

În final, clientul TCP răspunde cu un segment care conține un ACK care este răspunsul la SYN-ul trimis de server. Nu există date ale utilizatorului în acest segment. Valoarea din câmpul cu numărul de confirmare este mai mare cu 1 decât ISN-ul primit de la server. După ce au fost stabilite ambele sesiuni între client și server, toate segmentele adiționale interschimbate în această comunicație vor avea flag-ul ACK setat.

Așa cum se arată în figură, analizatorul de protocoale arată că indicatorul de control ACK este setat și numerele secvenței și ale confirmării de primire.

Poate fi adăugată securitate la rețeaua de date prin:

Aceste măsuri de securitate pot fi implementare pentru toate sesiunile TCP sau doar pentru sesiunile selectate.