Renumerotarea segmentelor

Atunci când serviciile trimit date folosind, TCP, segmentele pot sosi la destinație în dezordine. Pentru ca mesajul original să fie înțeles, datele din aceste segmente sunt reasamblate în ordinea originală. Numerele de secvențe sunt alocate în header-ul fiecărui pachet pentru a se realiza acest obiectiv.

În timpul configurării sesiunii, este setat un ISN (initial secquence number). Acesta reprezintă valoarea de început pentru octeții din această sesiune care este transmisă la aplicația receptoare. Pe măsură ce datele sunt transmise în timpul sesiunii, numărul de secvență este incrementat cu numărul de octeți care a fost transmis. Acest byte pentru urmărire a datelor permite fiecărui segment să fie indentificat unic și confirmat când este primit. Pot fi identificate segmentele lipsă.

Numerele de secvență ale segmentului asigură fiabilitatea indicând modul de reasamblare și reordonând segmentele trimise.

Procesul TCP receptor plasează datele dintr-un segment într-o memorie tampon receptoare. Segmentele sunt plasate în ordinea corespunzătoare a numerelor de secvență și trimise la layer-ul aplicație când sunt asamblate. Orice segment care sosește cu un număr de secvență care nu este apropiat, este păstrat pentru o procesare ulterioară. Apoi, când sosesc segmentele cu octeți lipsă, aceste segmente sunt procesate în ordine.