Pentru a vă asigura că tuturor hosturilor dintr-o rețea li s-a atribuit o adresă unică IP din intervalul acelei rețele, este important să identificăm prima adresă și ultima adresă de host. Hosturilor dintr-o rețea li se pot atribui adrese IP din acel interval.

Adresa Primului Host

Așa cum se observă în Figura 1, partea de host a adresei primului host va avea toți biții 0 cu excepția celui mai din dreapta care va fi 1. Această adresă este mereu mai mare cu 1 față de adresa de rețea. În acest exemplu, prima adresă de host din rețeaua 10.1.1.0/24 este 10.1.1.1. Este un lucru obișnuit pentru multe scheme de adresare să folosim prima adresă de host pentru router sau adresa de gateway implicit.

Adresa Ultimului Host

Partea de host a ultimei adrese disponibile va avea toți biții 1 cu excepția celui mai din dreapta bit care va fi 0. Această adresă este mereu mai mică cu 1 față de adresa de broadcast. Așa cum se arată în Figura 2, adresa ultimului host din rețeaua 10.1.1.0/24 este 10.1.1.254.