Atunci când o adresă IPv4 este alocată unui echipament, acesta folosește masca de subrețea pentru a determina cărei adrese de rețea îi aparține echipamentul. Adresa de rețea este adresa care reprezintă toate echipamentele din aceeași rețea.

Atunci când se trimit date ale rețelei, echipamentul folosește aceste informații pentru a determina dacă poate trimite pachete local, sau dacă trebuie să trimită pachetele către un gateway implicit pentru livrare remote. Atunci când un host trimite un pachet, se compară porțiunea de rețea a adresei sale IP cu porțiunea de rețea a adresei IP de destinație, în funcție de măștile de subrețea. Dacă biții de rețea se potrivesc, hosturile sursă și de destinație se află în aceeași rețea și pachetul poate fi livrat local. Dacă nu se potrivesc, hostul transmițător trimite pachetul la gateway-ul implicit pentru a fi trimis către cealaltă rețea.

Operația AND (ȘI)

Aceasta este una din cele trei operații de bază în binar folosită în logica digitală. Celelalte două sunt OR și NOT. În timp ce toate trei sunt utilizate în rețelele de date, AND este utilizat doar în determinarea adresei de rețea. Așadar, discuția noastră va fi limitată la Și logic. Acesta reprezintă o comparație de doi biți care duce la următoarele rezultate:

1 AND 1 = 1 (Figura 1)

0 AND 1 = 0 (Figura 2)

0 AND 0 = 0 (Figura 3)

1 AND 0 = 0 (Figura 4)

Adresa IPv4 de host este supusă operației ȘI, bit cu bit, cu masca sa de subrețea pentru a determina adresa de rețea cu care este asociată hostul. Atunci când această operațiune de ȘI la nivel de bit între adresă și masca de subrețea este efectuată, rezultatul duce la adresa de rețea.