Orice bit care realizează operația de și logic cu valoarea 1 din subnet mask va rezulta valoarea inițială din adresă. Deci, un bit 0 (din adresa ipv4) plus un bit 1 (din subnet mask) în adunare binară va egala 0. 1 (din adresa IPv4) și 1 (din subnet mask) este 1. În consecință, orice valoare adunată cu 0 va rezulta 0. Aceste proprietăți ale operației de adunare binară sunt utilizate împreună cu subnet mask pentru a ”masca” biții din partea de host ale unei adrese IPv4. Fiecare bit din adresă este adunat cu bitul corespunzător al subnet mask.

Deoarece toți biții ai subnet mask care reprezintă partea de host sunt 0, partea de host a adresei de rețea rezultate va avea toți biții 0. Amintiți-vă că o adresă IPv4 cu toți biții 0 în partea de host reprezintă adresa rețelei.

Așadar, toți biții măștii de subrețea care indică porțiunea de rețea sunt 1. Atunci când fiecăruia din acești 1 i se aplică operația AND cu bitul corespunzător al adresei, biții rezultați sunt identici cu biții original ai adresei.

Așa cum se arată în figură, biții de 1 din masca de subrețea vor rezulta în porțiunea de rețea adresei având aceiași biți ca porțiunea de rețea a hostului. Porțiunea de host a adresei de rețea va rezulta în toate cifrele de 0.

Pentru o adresă IP dată și subrețeaua sa, operația AND poate fi utilizată pentru a determina cărei subrețele îi aparține adresa, precum și ce alte adrese aparțin aceleiași subrețele. Rețineți că dacă două adrese sunt în aceeași rețea sau subrețea, sunt considerate locale una față de cealaltă și pot comunica direct între ele. Adresele care nu sunt în aceeași rețeau sau subrețea sunt considerate remote una față de cealaltă și trebuie să aibă un echipament de Layer 3 (un routeru sau un switch de Layer 3) între ele pentru a putea comunica.

La verificarea/depanarea rețelei, avem nevoie deseori să determinăm dacă două hosturi sunt în aceeași rețea. Trebuie să face această determinare din perspectiva echipamentelor de rețea. În urma unei configurări eronate, un calculator s-ar putea vedea în altă rețea decât în cea în care se astepta. Acest lucru poate realiza o operație care poate părea excentrică dacă nu este diagnosticată prin examinarea operației AND utilizată de host.