Adrese pentru Echipamentele Utilizatorului

În majoritatea rețelelor de date, populația cea mai mare de hosturi include echipamente finale precum calculatoare, tablete, telefoane inteligente, imprimante și telefoane IP. Deoarece acestea reprezintă numărul cel mai mare de echipamente dintr-o rețea, numărul cel mai mare de adrese ar trebui alocat la aceste hosturi. Acestor hosturi le sunt alocate adrese IP din intervalul de adrese disponibile în rețea. Aceste adrese IP pot fi alocate fie static, fie dinamic.

Atribuirea Statică

Folosind alocarea statică, administratorul de rețea trebuie să configureze manual informația rețelei pentru un host. Figura 1 arată fereastra pentru proprietățile plăcii de rețea. Pentru a configura o adresă IPv4 statică, alegeți IPv4 în fereastra plăcii de rețea și apoi completați adresa IPv4, subnet mask și default gateway. Figura 2 arată configurarea statică minimiă: adresa IP a hostului, masca de subrețea și gateway-ul implicit.

Există câteva avantaje ale adresării statice. De exemplu, sunt utile pentru imprimante, servere și alte echipamente din rețea care nu își modifică locația des și trebuie să fie accesibile clienților din rețea în funcție de o adresă IP fixă. Dacă hosturile accesează în mod normal un server la o anumită adresă IP, ar putea cauza probleme dacă adresa s-ar modifica. În plus, alocarea statică a informației adresării poate asigura control crescut la nivelul resurselor rețelei. De exemplu, este posibilă crearea filtrelor de acces în funcție de traficul de la și către o anumită adresă IP. În orice caz, adresarea statică poate consuma timp pentru a fi introdusă la nivelul fiecărui host.

Atunci când se utilizează adresarea IP statică, este necesar să păstrăm o listă exactă de adrese IP alocate fiecărui echipament. Acestea sunt adrese permanente și în mod normal nu se pot reutiliza.