Într-o rețea IPv4, hosturile pot comunica prin una din cele trei metode:

Aceste trei tipuri de comunicare sunt utilizate pentru scopuri diferite în rețelele de date. În toate cele trei cazuri, adresa IPv4 a hostului de origine este plasată în header-ul pachetului ca adresă a sursei.

Traficul Unicast

Comunicarea unicast este utilizată pentru comunicații normale de la un host la altul într-o rețea client/server sau de tip peer-to-peer. Pachetele unicast folosesc adresele echipamentului de destinație ca adresă de destinație și pot fi rutate în orice internetwork.

Dați Play în animație pentru a vedea un exemplu de transmisie unicast.

Într-o rețea IPv4, adresele unicast care sunt aplicate unui echipament final sunt denumite adrese de host. Pentru comunicarea unicast, adresele alocate la cele două echipamente finale sunt utilizate ca adrese IPv4 sursă și destinație. În timpul procesului de încapsulare, hostul sursă plasează adresa sa IPv4 în header-ul pachetului unicast ca adresă a sursei și adresa IPv4 a hostului de destinație în header-ul pachetului ca adresă de destinație. Indiferent dacă destinația specificată de un pachet este unicast, broadcast sau multicast, adresa sursă a oricărui pachet este mereu adresa unicast a hostului de origine.

Notă:În acest curs, toate comunicațiile între echipament sunt comunicații unicast, dacă nu se specifică altfel.

Adresele hostului IPv4 sunt adrese unicast și se află în intervalul de adresă cuprins între 0.0.0.0 și 223.255.255.255. În orice caz, în cadrul acestui interval sunt multe adrese rezervate pentru scopuri speciale. Acestea vor fi discutate mai târziu, în acest capitol.