Configurarea Routerului

Majoritatea comenzilor de configurare și verificare IPv6 din IOS Cisco sunt similare cu omoloagele lor din IPv4. În majoritatea cazurilor, singura diferența este utiliza lui ipv6 în locul lui ip în cadrul comenzilor.

Comanda interface pentru a configura o adresă unicast globală IPv6 pe o interfață este ipv6 address ipv6-address/prefix-length.

Observați că nu există spațiu între ipv6-address și prefix-length.

Configurarea din exemplu va utiliza topologia arătată în Figura 1 și aceste subrețele IPv6:

Așa cum se arată în Figura 2, comenzile necesare pentru configurarea adresei unicast globale IPv6 pe interfața GigabitEthernet 0/0 a lui R1 ar trebui să fie:

Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0

Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64

Router(config-if)#no shutdown

Configurarea Hostului

Configurarea manuală a adresei IPv6 pe un host este similară cu configurarea unei adrese IPv4.

Așa cum se arată în Figura 3, adresa gateway-ului default configurată pentru PC1 este 2001:DB8:ACAD:1::1, adresa unicast globală a interfeței GigabitEthernet de pe R1 este în aceeași rețea.

Folosiți Syntax Checker din Figura 4 pentru a configura adresa unicast globală IPv6.

Ca și în cazul IPv4, configurarea adreselor statice a clienților nu se aplică mediilor de dimensiuni mari. Din acest motiv, majoritatea administratorilor de rețea dintr-o rețea IPv6 va permite alocarea dinamică a adreselor IPv6.

Există două modalități prin care un echipament poate obține automat o adresă unicast globală IPv6: