Pentru ca echipamentele din rețele diferite să poate comunica, este nevoie de un router. Echipamentele dintr-o rețea folosesc interfața routerului atașată la LAN-ul lor ca și gateway default. Traficul destinat unui echipament dintr-o rețea aflată la distanță va fi procesat de către router și înaintat spre destinație. Pentru a determina dacă traficul este local sau remote, routerul folosește masca de subrețea.

Într-un spațiu de rețea subnetizat, asta funcționează în același fel. Așa cum se arată în figură, subnetizarea creează mai multe rețele logice dintr-un singur bloc de adrese sau dintr-o singură adresă de rețea. Fiecare subnet este tratat ca un spațiu de rețea separat. Echipamentele din același subnet trebuie să folosească o adresă, o mască de subrețea și un gateway default care se corelează la subnetul din care fac parte.

Traficul nu poate fi înaintat între subrețele fără a folosi un router. Fiecare interfață a routerului trebuie să aibă o adresă IPv4 care să aparțină rețelei sau subrețelei la care interfața routerului este conectată.