Fiecare adresă de rețea are o gamă validă de adrese de hosturi. Toate echipamentele atașate la aceeași rețea vor avea o adresă de host IPv4 pentru acea rețea și o mască de subrețea o sau un prefix de rețea obișnuit.

Prefixul și masca de subrețea sunt modalități diferite de reprezentare ale aceluiaș lucru - porțiunea de rețea a unei adrese.

Subrețelele IPv4 sunt create folosind unul sau mai mulți biți de host ca biți de rețea. Acest lucru se efectuează prin extinderea măștii pentru a împrumuta câțiva biți din porțiunea de host a adresei pentru a crea biți de rețea adiționali. Cu cât sunt împrumutați mai mulți biți, cu atât sunt definite mai multe subrețele. Pentru fiecare bit împrumutat, numărul de subrețele disponibile este dublat. De exemplu, dacă este împrumutat 1 bit, 2 subrețele pot fi create. Dacă se împrumută 2 biți, pot fi create 4 subrețele, dacă se împrumută 3 biți, 8 subrețe pot fi create și tot așa. În orice caz, cu fiecare bit împrumutat, mai puține adrese de host sunt disponibile pentru fiecare subrețea.

Biții pot fi împrumutați din porțiunea de host a adresei. Porțiunea de rețea a adresei este alocată de furnizorul de servicii și nu poate fi modificată.

Notă:În exemplele din figuri, doar ultimul octet este arătat în binar deoarece doar biții din porțiunea de host pot fi împrumutați.

Așa cum se arată în Figura 1, rețeaua 192.168.1.0/24 are 24 de biți în porțiunea de rețea și 8 biți în porțiunea de host, lucru ce este indicat de masca de subrețea 255.255.255.0 sau de notația /24. Fără nici o subnetizare, această rețea suportă o singură interfață LAN. Dacă este nevoie de un LAN adițional, rețeaua ar trebui să fie subnetizată.

În Figura 2, un bit este împrumutat de la cel mai important bit (leftmost bit) din porțiunea de host, pentru a se extinde porțiunea de rețea la 25 biți. Acest lucru creează 2 subrețele identificate prin folosirea unui 0 la bitul împrumutat pentru prima rețea și a unui 1 la bitul împrumutat din a doua rețea. Masca de subrețea pentru ambele rețele folosește un 1 în poziția bitului împrumutat pentru a arăta că acest bit este acum parte din porțiunea de rețea.

Așa cum se arată în Figura 3, atunci când convertim octetul din binar în zecimal, vedem că adresa primei subrețele este 192.168.1.0 , iar cea de-a doua este 192.168.1.128. Deoarece a fost împrumutat un bit, masca de subrețea pentru fiecare subrețea este 255.255.255.128 sau /25.