În exemplele anterioare am considerat un internetwork care a necesitat 3 subrețele și unul care a necesitat 5 subrețele. Pentru a putea crea patru subrețele, am împrumutat 2 biți de la cei 8 biți de hosturi disponibili cu o adresă IP care are masca implicită de 255.255.255.0 sau un prefix de /24. Masca de subrețea rezultată a fost 255.255.255.192 și au fost create 4 subrețele posibile. Aplicând formula de calcul a hosturilor 2^6-2, am determinat că pe fiecare din cele patru subrețele am fi putut avea 62 de adrese de host pentru a atribui noduri.

Pentru a obține 5 subrețele, am împrumutat 3 biți de la cei 8 biți de host disponibili cu o adresă IP care are o mască de 55.255.255.0 sau un prefix de /24. În împrumutarea acestor 3 biți din porțiunea de host a adresei, ne-au mai rămas 5 hosturi. Masca de subrețea rezultată a fost 255.255.255.224, cu un total de 8 subrețele create și 30 de adrese host pentru fiecare subrețea.

Luați în considerare organizații mari sau campusuri cu un internetwork care necesită 100 de subrețele. Ca și în exemplul anterior, pentru a crea 100 de subrețele, trebuie să împrumutăm biți din porțiunea de host a adresei IP a internetwork-ului existent. Ca și mai înainte, pentru a calcula numărul de subrețele, trebuie să ne uităm la numărul de biți de host disponbili și să folosim formula de calcul a subrețelelor: 2^numărul de biți împrumutați-2. Folosind adresa IP din ultimul exemplu, 192.168.10.0/24, avem 8 biți de host; pentru a crea 100 de subrețele, trebuie să împrumutăm 7 biți.

Calculați numărul de subrețele dacă sunt împrumutați 7 biți:2^7=128 subrețele.

În orice caz, împrumutând 7 biți, va mai rămâne un singur bit de host și dacă aplicăm formula de calcul a hosturilor, rezultatul va fi că nu există hosturi în aceste subrețele. Calculați numărul de hosturi dacă mai rămâne un singur bit: 2^1=2, apoi scădeți 2 pentru adresa de rețea și broadcast-ul adresei; rezultatul este 0 hosturi (2^1-2=0).

Într-o situație în care este nevoie de un număr mai mare de subrețele, o rețea IP trebuie să aibă de unde împrumuta mai mulți biți de host, precum o adresă IP cu o mască de subrețea default de /16 sau 255.255.0.0 Adresele care au o dimensiune de 128-191 în primul octet, au o mască default de 255.255.0.0 sau /16. Adresele din această gamă au 18 biți în porțiunea de rețea și 16 în porțiunea de host. Acești 16 biți sunt disponibili pentru a fi împrumutați la crearea subrețelelor.

Folosind o adresă IP nouă a blocului de adresă 172.16.0.0/16, biții de host pot fi împrumutați pentru a crea minim 100 de subrețele. Pornind de la stânga la dreapta cu primul bit de host disponibil, vom împrumuta un singur bit, pe rând, până când atingem numărul de biți necesari pentru a crea 100 subrețele. Împrumutând un bit, am putea crea 2 subrețele, împrumutând 2 biți am putea crea 4 subrețele, 3 biți 8 subrețele și tot așa. Calculați numărul de subrețele create dacă sunt împrumutați 7 biți folosind formula 2^numărul de biți împrumutați:

2^7 = 128 subrețele

Împrumutarea de 7 biți creează 128 de rețele, așa cum se arată în figură.

Amintiți-vă că masca de subrețea trebuie să se modifice pentru a arăta biții împrumutați. În acest exemplu, când sunt împrumutați 7 biți, masca se extinde cu 7 biți în ultimul octet. În format zecimal, masca este reprezentată sub forma 255.255.254.0, sau cu prefix /23, deoarece al treilea octet este 11111110, iar cel de al patrulea este 00000000 în binar. Subnetizarea va fi făcută în al treilea octet, cu biții de host în octeții trei și patru.