Considerați un internetwork care necesită trei subrețele.

Folosind același bloc de adresă 192.168.1.0/24, biții hostului trebuie împrumutați pentru a crea cel puțin 3 subrețele. Împrumutarea unui singur bit va furniza doar 2 subrețele. Pentru a furniza mai multe rețele, trebuie împrumutați mai mulți biți de host. Calculați numărul de subrețele create dacă sunt împrumutați 2 biți folosind formula 2^numărul de biți împrumutați:

2^2 = 4 subrețele

Împrumutarea a 2 biți realizează 4 subrețele, așa cum se arată în Figura 1.

Amintiți-vă că masca de subrețea trebuie să se modifice pentru a arăta biții împrumutați. În acest exemplu, când sunt împrumutați 2 biți, masca se extinde cu 2 biți în ultimul octet. În zecimal, masca este reprezentată sub forma 255.255.255.192, deoarece ultimul octet este 1100 0000 în binar.

Calculul Hosturilor

Pentru a calcula numărul de hosturi, examinați ultimul octet. După ce ați împrumutat doi biți pentru subrețea, au mai rămas 6.

Aplicați forma de calcul a hosturile așa cum se arată în Figura 2.

2^6 = 64

Amintiți-vă că toți biții 0 din porțiunea de host a adresei reprezintă adrese de rețea, și toti 1 din porțiunea de host reprezintă o adresă de broadcast. Așadar, există doar 62 de adrese host care sunt disponibile pentru fiecare student.

Așa cum se arată în Figura 3, prima adresă de host pentru prima subrețea este 192.168.1.1, iar ultima adresă de host este 192.168.1.62. Figura 4 arată intervalele pentru subnet-urile 0-2. Amintiți-vă că fiecare host trebuie să aibă o adresă IP validă din gama definită pentru acel segment de rețea. Subrețeaua atribuită interfeței routerului va determina cărui segment aparține un host.

În Figura 5 este ilustrat un exemplu de configurare. În această configurare, prima rețea este atribuită interfeței GigabitEthernet 0/0, a doua este atribuită interfeței GigabitEthernet 0/1 iar a treia este atribuită rețelei Serial 0/0/0.

Folosind din nou un plan de adresa obișnuit, prima adresă de rețea din subrețea este atribuită interfeței routerului. Hosturile din fiecare subrețea vor folosi adresa interfeței routerului ca adresă a gateway-ului default.

Notă:Toate echipamentele din aceeași subrețea vor avea o adresă IPv4 din gama de adrese host și vor folosi aceeași mască de subrețea.