În continuare, considerați un internetwork care necesită 5 subrețele, așa cum se arată în Figura 1.

Folosind același bloc de adrese 192.168.1.0/24, biții de host ar trebui împrumutați pentru a crea cel puțin 5 subrețele. Împrumutarea doar a 3 biți va furniza doar 4 subrețele, așa cum s-a observat și în exemplul anterior. Pentru a furniza mai multe rețele, trebuie împrumutați mai mulți biți de host. Calculați numărul de subrețele create dacă sunt împrumutați 3 biți, folosind formula:

2^3 = 8 subrețele

Așa cum se arată în Figura 2 și 3, împrumutarea a 3 biți creează 8 subrețele. Atunci când sunt împrumutați 3 biți, masca de subrețea este extinsă cu 3 biți la ultimul octet (/27), rezultând o mască de subrețea de 255.255.255.224. Toate echipamentele din aceste subrețele vor folosi masca de subrețea 255.255.255.224, masca (/27).

Calculul Hosturilor

Pentru a calcula numărul de hosturi, examinați ultimul octet. După împrumutarea a 3 biți pentru subrețea, mai sunt 5 biți de host rămași.

Aplicați formula de calcul a hosturilor:

2^5 = 32, dar scădeți 3 pentru toate zerourile din porțiunea de host (adresa de rețea) și toate cifrele de 1 din porțiunea de host (adresa de broadcast).

Subrețelele sunt atribuite segmentelor de rețea necesare pentru topologia ilustrată în Figura 4.

Folosind din nou un plan de adresare obișnuit, prima adresă de rețea din subrețea este atribuită interfeței routerului, așa cum se arată în Figura 5. Hosturile din fiecare subrețea vor folosi adresa interfeței routerului ca adresă a gateway-ului default.