Pentru a susţine colaborarea, reţelele întreprinderilor întrebuinţând soluţii convergente care folosesc sisteme de voce, telefoane IP, gateway-uri de voce, suport video şi conferinţe video (Figura 1). Incluzând serviciile de date, o reţea convergentă cu suport de colaborare poate include caracteristici precum:

Unul din beneficiile principale ale tranziţiei la reţelele convergente este că există o singură reţea care trebuie instalată şi administrată. Acest lucru conduce la economii substanţiale la instalarea şi administrarea separată a reţelelor de voce, video şi date. Aşa cum soluţia reţelelor convergente integrează administrarea IT astfel încât orice mişcări, adiţii şi modificări sunt completate cu o interfaţă intuitivă de management. O soluţie de reţea convergentă oferă, de asemenea, suport pentru aplicaţii PC softphone, precum şi video punct-la-punct astfel încât utilizatorii să se poată bucura de comunicaţii personale cu aceeaşi uşurinţă ca administrarea şi să poată folosi apeluri vocale.

Convergenţa serviciilor dintr-o reţea a rezultat în evoluţia în reţele a rolului tradiţional al transportului de date, la o super-magistrală pentru comunicarea prin date,voce şi video. Această reţea fizică trebuie să fie concepută corect şi implementată astfel încât să permită manipularea fiabilă a diferitelor tipuri de informaţie pe care trebuie să le transporte. Pentru a permite administrarea acestui mediu complex este necesar un model structurat.

În Figura 2, redaţi clipul pentru a vedea câteva din serviciile de colaborare în acţiune.