Switch-urile folosesc adrese MAC pentru a direcţiona comunicaţiile prin switch la portul corespunzător către destinaţie. Un switch este alcătuit din circuite integrate şi este acompaniat de software care controlează căile datelor prin switch. Ca un switch să ştie ce port să folosească pentru a transe un frame, trebuie să înveţe mai întâi ce dispozitive există pe fiecare port. Pe măsură ce switch-ul învaţă relaţiile dintre porturi şi dispozitive, construieşte un tabel de adrese MAC numit tabel CAM (conţinut de memorie adresabilă). CAM este un tip special de memorie folosit în aplicaţii de căutare de mare viteză.

Switch-urile LAN determină cum să dirijeze frame-urile de date păstrând un tabel de adrese MAC. Un switch construieşte tabelul său de adrese MAC prin înregistrarea adresei MAC a fiecărui dispozitiv conectat la fiecare din porturile switch-ului. Switch-ul foloseşte informaţia conţinută în tabelul de adrese MAC pentru a trimite frame-urile destinate unui dispozitiv anumit prin portul care a fost atribuit dispozitivului respectiv.

Un switch populează tabelul de adrese MAC pe baza adreselor MAC sursă. Când un switch primeşte un frame cu o adresă MAC de destinaţie care nu se regăseşte în tabelul de adrese MAC, switch-ul trimite mai departe frame-ul prin toate porturile (flooding) cu excepţia portului ingres a frame-urilor. Când dispozitivul destinaţie răspunde, switch-ul adaugă adresa MAC sursă frame-ului şi portul în care a fost primit frame-ul, în tabelul de adrese MAC. În reţelele cu multe switch-uri interconectate, tabelul de adrese MAC conţine mai multe adrese MAC pentru un singur port conectat la celelalte switch-uri.

Următorii paşi descriu procesul de construcţie a tabelului de adrese MAC:

1. Switch-ul primeşte un frame de la PC1 pe portul 1 (Figura 1).

2. Switch-ul examinează adresele MAC sursă şi le compară cu adresele MAC din tabel.

3. După ce switch-ul a înregistrat informaţia adresei sursă, examinează adresa MAC de destinaţie.

4. Dispozitivul destinaţie (PC 3) răspunde frame-ului cu un frame unicast adresat lui PC 1 (Figura 4).

5. Switch-ul introduce adresa MAC sursă a lui PC 3 şi numărul portului ingress în tabelul de adrese. Adresa destinaţie a frame-ului şi portul său egress asociat sunt găsite în tabelul de adrese MAC (Figura 5).

6. Swtichul poate acum trimite frame-ul între echipamentele sursă și destinație fără a suprasolicita, deoarece are intrări în tabela MAC care identifică porturile asociate(Figura 6).