Dacă un client este configurat pentru a-şi primi setările IPv4 dinamic şi doreşte să se alăture unei reţele, el cere valorile de adresare serverului DHCPv4. Clientul trimite un mesaj DHCPDISCOVER în reţeaua locală când porneşte sau când detectează o conexiune activă la reţea. Deoarece clientul nu are nicio modalitate de a ştii cărei subreţele îi aparţine, mesajul DHCPDISCOVER este un broadcast IPv4 (adresa destinaţie IPv4 este 255.255.255.255). Clientul nu are configurată încă o adresă IPv4, aşadar adresa IPv4 sursă 0.0.0.0 este folosită.

După cum se arată în Figura 1, adresa IPv4 a clientului (CIADDR), adresa default gateway (GIADDR) şi masca de subreţea sunt toate marcate pentru a indica că adresa 0.0.0.0 este folosită.

Notă:: Informaţiile necunoscute sunt trimise ca 0.0.0.0

Când serverul DHCPv4 primeşte mesajul DHCPDISCOVER, răspunde cu un mesaj DHCPOFFER. Acest mesaj conţine informaţii despre configurarea iniţială a clientului, inclusiv adresa IPv4 pe care serverul o oferă, masca de subreţa, durata chiriei şi adresa IPv4 a serverului DHCPv4 care face oferta.

Mesajul DHCPOFFER poate fi configurat pentru a include alte informaţii, precum timpul de reînnoire al chiriei şi adresa DNS.

După cum se arată în Figura 2, serverul DHCP răspunde la DHCPDISCOVER prin atribuirea unor valori lui CIADDR şi a măştii de subreţea. Frame-ul este construit folosind adresa de hardware a clientului (CHADDR) şi trimis la clientul solicitant.

Clientul şi serverul trimit mesaje de confirmare, iar procesul este terminat.