Opţiunea SLAAC (doar Router Advertisement)

SLAAC este opţiunea implicită a router-elor Cisco. Atât flag-ul M cât şi flag-ul O sunt setate la 0 în RA, după cum se arată în figură.

Această opţiune instruieşte clientul să folosească exclusiv informaţiile din mesajul RA. Acesta include informaţii despre prefixul, lungimea prefixului, serverul DNS, MTU şi gateway-ul implicit. Nu mai există alte informaţii disponibile de la un server DHCPv6. Adresa IPv6 de unicast globală este creată prin combinarea prefixului din RA şi ID-ul Interfeţei folosind ori EUI-64 ori o valoare generată aleator.

Mesajele RA sunt configurate pe o interfaţă individuală a unui router. Pentru a reactiva o interfaţă pentru SLAAC care ar fi putut fi la o altă opţiune, flag-urile M şi O trebuie să fie resetate la valorile lor iniţiale de 0. Acest lucru este realizat folosind următoarele comenzi de configurare a interfeţei:

Router(config-if)# no ipv6 nd managed-config-flag

Router(config-if)# no ipv6 nd other-config-flag