Verificare Server DHCPv6 Stateful

În Figura 1, comanda show ipv6 dhcp pool verifică numele intervalului DHCPv6 și parametrii săi. Numărul clienților activi este 1, ceea ce reflectă clientul R3 care primește adresa sa IPv6 global unicast de la acest server.

Comanda show ipv6 dhcp binding , așa cum se arată în Figura 2 , afișează legătura automată dintre adresa link-local a clientului și adresa atribuită de către server. FE80::32F7:DFF:FE25:2DE1 este adresa link-local a clientului. În acest exemplu , aceasta este interfața G0/1 a lui R3. Această adresă este legată la adresa IPv6 global unicast , 2001:DB8:CAFE:1:5844:47B2:2603:C171 , care a fost atribuită de către R1 la serverul DHCPv6. Această informație este menținută de către un server DHCPv6 stateful și nu de către un server DHCPv6 stateless.

Verificare Client DHCPv6 Stateful

Rezultatul comenzii show ipv6 interface este prezentat în Figura 3 și verifică adresa IPv6 global unicast pe clientul DHCPv6 a lui R3 care a fost atribuit de către serverul DHCPv6. Informația default a router-ului nu este de la serverul DHCPv6 , ci a fost determinată utilizând adresa IPv6 sursă din mesajul RA. Deși clientul nu utilizează informația conținută în mesajul RA , este capabil să utilizeze adresa IPv6 sursă din informația sa despre default gateway.

Folosiți Syntax Checker în Figura 4 pentru a configura și verifica DHCPv6 stateless.