Toate nodurile de pe o rețea necesită o adresă IP unică pentru a comunica cu alte dispozitive. Atribuirea statică a informației de adresare IP pe o rețea mare rezultă într-o sarcină administrativă care poate fi eliminată utilizând DHCPv4 sau DHCPv6 pentru a atribui dinamic informație de adresare IPv4 și IPv6.

DHCPv4 include trei mecanisme diferite de alocare a adreselor pentru a oferi flexibilitate atunci când se alocă adresele IP:

Alocarea dinamică este cea mai des utilizată este mecanismul DHCPv4 și include schimbul a mai multor pachete diferite între serverul DHCPv4 și clientul DHCPv4 și rezultă în inchirierea a unei informații de adresare valide pentru o perioadă de timp predefinită.

Mesajele ce originează de la client (DHCPDISCOVER, DHCPREQUEST) sunt de broadcast și permit toate serverele DHCPv4 de pe rețea să asculte cererea clientului și primirea informației de adresare. Mesajele originează de la serverul DHCPv4 (DHCPOFFER , DHCPACK) sunt trimise ca unicast-uri direct către clientul care solicită informația.

Există două metode disponibile pentru configurarea dinamică a adreselor IPv6 global unicast.

Cu autoconfigurația stateless , clientul utilizează informația oferită de către mesajul IPv6 RA pentru a selecta automat și configura adresa IPv6 unică. Opţiunea stateless DHCPv6 informează clientul să folosească informaţiile din mesajul RA pentru adresare, însă sunt disponibili şi parametrii adiţionali de la un server DHCPv6.

DHCPv6 stateful este similar cu DHCPv4. În acest caz , mesajul RA informează clientul să nu folosească informația din mesajul RA. Toate informațiile de adresare și configurație sunt obținute de la un server DHPCv6 stateful. Serverul DHCPv6 menține informația stării IPv6 similar cu un server DHCPv4 care alocă adrese pentru IPv4.

Dacă serverul DHCP este locat pe un segment diferit al rețelei decât clientul DHCP atunci este necesar să configurați un agen releu. Agentul releu înaintează mesaje de broadcast specifice care originează de la un segment de LAN la un server specific localizat pe un segment LAN diferit (în acest caz , un mesaj DHCP de broadcast ar trebui să fie înaintat la un server DHCP).

Depanarea problemelor cu DHCPv4 și DHCPv6 , implică aceleași sarcini: