Termenii , interior și exterior , sunt combinați cu termeni locali și globali pentru a face referință la adrese specifice. În figură , routerul R2 a fost configurat pentru a oferi NAT. Are un interval de adrese publice pentru a atribui host-uri interioare.

Figura prezintă modul în care traficul este adresat când este trimis de la un PC intern la un server web extern , pe un router NAT-activat. Arată , de asemenea , cum traficul de retur este adresat și translatat.

Notă:Utilizarea adresei locale exterioare este în afara scopului acestui curs.