NAT static este o cartografiere unu-la-unu între o adresă de interior și o adresă de exterior. NAT static permite dispozitivelor externe să inițieze conexiunile la dispozitivele interne folosind adresa publică atribuită static. De exemplu , un server web intern poate fi cartografiat unei adrese globale interne specifice astfel încât sa fie accesibile înafara rețelelor.

Figura 1 arată că o rețea de interior ce conține un server web cu o adresă privată IPv4. Routerul R2 este configurat cu un NAT static care permite dispozitivelor din rețeaua de exterior să acceseze serverul web. Clientul din afara rețelei accesează serverul web folosind o adresă publică IPv4. NAT-ul static translatează adresa publică IPv4 în adresa privată IPv4.

Există două sarcini de bază când se configurează translațiile NAT statice.

Pasul 1. Prima sarcină este de a crea cartografiere între adresele locale interioare și adresele globale interioare. De exemplu , adresa locală interioară 192.168.10.254 și adresa globală interioară 209.165.201.5 din Figura 1 sunt configurate ca o translație NAT statică.

Pasul 2. După ce cartografierea este configurată , interfețele participante în translatare sunt configurate înăuntru sau afară față de NAT. În acest exemplu , interfața S0/0/0 a R2 este o interfață de interior și S0/1/0 este o interfață de exterior.

Pachetele care sosesc pe interfața de interior a R2 (Serial0/0/0) din adresa locală interioară IPv4 configurată (192.168.10.254) sunt translatate și apoi trimise mai direct rețelei exterioare. Pachetele care sosesc pe interfața de exterior a R2 (S0/1/0), care sunt adresate adresei globale de interior IPv4 configurate (209.165.201.5) , sunt translatate adresei locale interioare (192.168.10.254) și apoi înaintate către rețeaua de interior.

Figura 2 prezintă comenzile necesare configurării statice NAT.

Figura 3 arată comenzile necesare pe R2 pentru a crea un NAT static cartografiind la serverul web în exemplul de topologie. Cu configurația prezentată , R2 translatează pachete din serverul web cu adresa 192.168.10.254 la o adresă publică IPv4 209.165.201.5. Clientul Internet direcționează cererile web către adresa publică IPv4 209.165.201.5. R2 înaintează acel trafic către serverul web la 192.168.10.254.

Folosiți Syntax Checker în Figura 4 pentru a configura o intrare adițională de NAT static pe R2.