O comandă utilă pentru a verifica funcționarea NAT este comanda show ip nat translations. . Această comandă arată translațiile NAT active. Translațiile statice , diferite de cele dinamice , sunt întotdeauna în tabela NAT. Figura 1 arată ieșirea din această comanda folosind configurația exemplu de mai devreme. Pentru că exemplul este de configurare NAT statică , translatarea este întotdeauna prezentă în tabela NAT indiferent de comunicațiile active. Dacă comanda este dată în timpul unei sesiune active , ieșirea indică , de asemenea , adresa dispozitivului exterior cum este prezentat în Figura 1.

O altă comandă folositoare este show ip nat statistics. . Așa cum se arată în Figura 2, comanda show ip nat statistics. afișează informații despre numărul total de translații active , parametrii de configurare NAT , numărul de adrese din interval și numărul de adrese care au fost alocate.

Pentru a verifica dacă translația NAT funcționează , este bine să eliminam statisticle din translațiile anterioare folosind comanda clear ip nat statistics înainte de testare. . .

Înainte de oricare comunicații cu serverul web , comanda show ip nat statistics nu prezintă nici o înregistrare. După ce clientul stabilește o sesiune cu serverul web , comanda show ip nat statistics a fost incrementată la cinci înregistrări. Aceasta verifică , că translația NAT statică are loc pe R2.