Rezultatul comenzii show ip nat translations prezentată în Figura 1 prezintă detaliile celor două sarcini NAT anterioare. Comanda afișează toate translațiile statice care au fost configurate și oricare translații dinamice care au fost create de trafic.

Adăugând cuvântul cheie "verbose" arată informații adiționale despre fiecare translație , inclusiv acum cât timp a fost creată intrarea și folosită. . .

În mod implicit , intrările de translație expiră dupa 24 de ore , cu excepție cazul în care au fost reconfigurate cu comenzile ip nat translation timeout timeout-seconds în modul de configurare global.

Pentru a șterge intrările înainte de timpul de expirare , folosiți comanda clear ip nat translation în modul de configurare global (Figura 2). Este folositor să ștergeți intrările dinamice când testați configurația NAT. Cum este prezentat în tabel , această comanda poate fi folosită cu cuvinte cheie și variabile pentru a controla care intrări sunt șterse. Intrările specifice pot fi șterse pentru a evita întreruperile sesiunilor active. Folosiți comanda clear ip nat translation în modul de configurare globală pentru a șterge toate translațiile din tabelă. . .

Notă:Doar translațiile dinamice sunt șterse din tabel. Translațiile statice nu pot fi șterse din tabelul de translație.

În Figura 3 , comanda show ip nat statistics arată informații despre numărul total de translații active , parametrii configurați pe NAT , numărul de adrese din interval și câte adrese au fost alocate. . .

Alternativ , puteți folosi comanda show running-config și să vă uitați după comenzile cu valorile cerute NAT , ACL , interfață sau interval. . . Examinați acestea cu grijă și corectați oricare erori descoperite.